9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze
9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze

9Glazes 9G0002 Glasur // Glaze

Normalpris // Regular price 150,00 kr

Hvid, mat

En mat hvid glasur velegnet til grå og mørkere lertyper.

Glasuren bliver mælkeagtig overflade ved tykkere glasurlag.

 • Farve: Hvid
 • Kan anvendes på stentøj, paperclay og porcelæn
 • Pakkestørrelse: 100 gr, 1 kg og 2 kg
 • Anbefalet blandingsforhold: 1000 gr : 1,1 ltr vand
 • Anbefalet flydetal: 44
 • Brændingstemperatur: 1250°C - 1280°C
 • Oprindelsesland: England

Glasurprøver

Billederne viser glasuren på alle 9Glazes lertyper.

Glasuren på prøven er blandet  i forholdet 1000 gr : 1,1 ltr vand, flydetal 44.

Glasurprøverne er forglødet ved 980°C. Alle prøverne undtagen ST0009, ST0010, ST0011 og ST0012 er glasurbrændt ved 1260°C med 30 minutters udligning. ST0010, ST0011 og ST0012 er brændt ved 1250°C. ST0009 er brændt ved 1230°C.

Temperaturstigningen ved glasurbrændningen er 8 timer til 600°C, derefter 3 timer til toptemperatur og 30 minutters udligning. Nedkølingen er sket ukontrolleret, hvilket vil sige, at ovnen slukker automatisk efter udligningen. Ovnen åbnes ved ca. 200°C.

  Forbehold

  9Glazes tager forbehold for afvigelser i gengivelse af farver på elektroniske billeder.

  Desuden kan glasuren variere afhængigt af leremnets porøsitet, glasurens blandingsforhold, glasurlagets tykkelse, temperaturkurve samt ovntype og -størrelse. Vi kan derfor ikke garantere, at glasuren falder ud som på billederne.

  Vi anbefaler, at man laver en glasurprøve i sin egen ovn, inden glasuren anvendes på større emner.

  Se i øvrigt vores generelle anbefalinger om håndtering af glasur her.

  Matt White

  This glaze is very nice on grey clays, if you want a matt white surface. It is suitable for stoneware, paperclay and porcelain.

  • Colour: White
  • Suitable for stoneware, paperclay and porcelain
  • Unit sizes: 100 grams, 1 kilo og 2 kilos
  • Recommended mixing ratio: 1000 grams : 1,1 liters of water
  • Recommended hydrometer value: 44
  • Firing temperature: 1250°C - 1280°C
  • Country of origin: England

  Glaze samples

  The photos show the glaze on all our clays.

  The mixing ratio is 1000 grams of glaze powder to 1,1 liters of water, hydrometer value 44.

  The samples are bisque fired at 980°C. All glazes except ST0009, ST0010, ST0011, ST0012 are fired at 1260°C with a 30 minute soak period. ST0010, ST0011, and ST0012 are fired at 1250°C, and ST0009 is fired at 1230°C.

  The firing cycle was 8 hours up to 600°C, then 3 hours to top temperature and 30 minutes soaking followed by a natural cooling cycle which means that the kiln turned off automatically efter the soak. The kiln was opened at approximnately 200°C.

   Disclaimer

   We need to point out that the electronic depiction of glaze colours can vary beyond our control.

   Furthermore, the glaze colour will vary dependent on the porosity of the bisque ware, the mixing ratio, layer thickness, firing cycle and kiln type and size. We cannot guarantee that the colours will come out exactly as in the photos.

   We recommend that you make your own glaze samples in your own kiln, before glazing large pieces of work.

   Please read our general recommendations on handling glazes here.